Lokacije

Kako bi vam vježbanje učinili što pristupačnijim, nastojali smo vam se približiti obzirom na mjesto stanovanja, tako da danas u Pump’n’Jump-u možete vježbati na čak tri lokacije:

  • Dvorana Centar (Valvazorova 5a)
  • Dvorana Kaštanjer (Karlovačka 24)
  • Dvorana Vidikovac (Jakova Puljanina1)

Dvorana Centar

Dvorana Kaštanjer

Dvorana Vidikovac