Plan Prehrane

U našem centru, u ponudi je i izrada osobnog plana prehrane. Nakon što
izvršimo inicijalno mjerenje i analizu sastava tijela te provedemo
razgovor s vama vezan uz vaše prehrambene navike i kretanje, za vas ćemo
sastaviti plan prehrane prema vašim potrebama, željama te dnevnom ritmu.