Funkcionalni trening

Funkcionalni trening možemo opisati kao splet vježbi koji unapređuju naše zdravlje čineći nas što funkcionalnijima u svakodnevnom životu. Ovo je trening zabavnog karaktera, pun izazova, mentalnih i tjelesnih podražaja. Karakteriziraju ga kompleksne vježbe uz upotrebu mnogobrojnih rekvizita koje integriraju više mišićnih askupina istovremeno. Što više mišića aktiviramo, više masti sagorijevamo.