Vježbe za mame i bebe

Vježbe za mame i bebe predstavlja program u kojem majke mogu zadovoljiti svoju potrebu za tjelesnom aktivnošću bez odvajanja od svog djeteta. Ujedno, međusobno druženje i podrška „maladih“ majki kaoi i savjeti terapeuta, znatno će doprinjeti kvalitetnijem odnosu i psihomotornom razvoju djeteta u najranijoj dobi.