Larisa Drinković Škalic

Larisa je rođena 1972. godine .U rodnom gradu završava osnovnu kao i srednju školu, a 1996. stječe diplomu odgajatelja predškolske djece na Pedagoškom fakultetu u Puli. Šest godina radi u integriranoj skupini s djecom s posebnim potrebama gdje stječe dragocjeno iskustvo koje joj kasnije neprocjenjivo pomaže u ulozi majke njezino dvoje djece.
Čitav svoj život voli sport i glazbu te se njima kontinuirano bavi u sklopu različitih aktivnosti. U dvadesetoj godini, u spoju glazbe, pokreta i kreativnosti, otkriva aerobic kao svoju životnu sportsku strast.
Čitav svoj život Larisa je okrenuta istraživanju vlastitih mogućnosti, te se na području svoga djelovanja neprestano usavršava. Licence voditelja aerobica i pilatesa stječe pri Hrvatskom savezu za sportsku rekreaciju te je stalna suradnica mnogobrojnih njihovih sportskih programa.
Diplomu višeg sportskog trenera fitnessa stječe na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2008.godine.
2011. godine stječe licencu voditelja Zumba® fitness programa.
U želji za proširivanjem znanja na području prehrane, 2012. godine završava tečaj za nutricionizam pri ustanovi za cjeloživotno učenje Magistra u Puli.
2013. godine prolazi edukaciju za Thai joga masažu pri Zanshin studiu za jogu u Puli.
Na natjecanju za Les Mills Idol-a u veljači 2014. osvaja prvo mjesto te započinje sa edukacijama njihovih brojnih programa vježbanja i postaje instruktor za Body Attack (AIM I), Body Pump i Body Balance.
U Beogradu 2014. prolazi edukaciju za MK pilates instruktora.
Larisa broji punih dvadesetpet godina bogatog iskustva u ulozi trenera kako grupnih tako i individualnih programa vježbanja, vlasnica je i koordinatorica Pump ‘n’ Jump fitness centra. “Ako nešto jako voliš, to ti je stalna životna inspiracija”, kaže Larisa, i danas nakon toliko godina s jednakim entuzijazmom ulazi u  sportsku dvoranu.