Sanel Hrvatin

Rođen 1982. godine u Puli, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Nakon što pohađa i Prehrambeno biotehnološki fakultet u Zagrebu, shvaća potrebu za rad i s ljudima, te kreće u medicinu. Nakon stručnog studija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2009., postaje prvostupnik fizioterapije. Radno iskustvo stječe u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof, Varaždinskim toplicama, Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju Dr. Martin Horvat u Rovinju, te u Istarskim domovima zdravlja kao voditelj Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, gdje stječe edukaciju i iskustvo u treniranju i kondicioniranju osoba s visokim kardiovaskularnim rizikom, a posebno pretilih osoba.
Kao mlad bavio se plivanjem i vaterpolom, a u slobodno vrijeme bavi se trčanjem.