Upisi u novu sezonu 2018/19.

UPISI

Upisi za mjesec rujan vršiti će se 29.,30., i 31.08. 2018. u sve tri dvorane:
CENTAR (Valvazorova 5a), KAŠTANJER (Karlovačka 24) i VIDIKOVAC (Jakova Puljanina 1) od 18.00 do 20.00

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy